Conferința de închidere a proiectului „Impreună plantăm dezvoltare și armonie în Valea Viilor” 

Fundația Open Fields în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local al Comunei Valea Viilor au plăcerea de a vă invita la conferința de închidere a proiectului „Impreună plantăm dezvoltare și armonie în Valea Viilor”. Acesta va avea loc în data de 14 Decembrie 2023, ora 11:00 la restaurantul Mercure Binderbubi, str. Plopului nr. 30, Mediaș, jud. Sibiu.

Proiectul a mobilizat peste 1000 de beneficiari din 2 orașe, 8 comune și 19 sate aparținătoare, cuprinse în raza teritorială a GAL Podișul Mediașului, județul Sibiu, pentru a participa la un proces amplu de îmbunătățire ireversibilă a calității vieții. Acest proces a avut impact asupra populației de etnie romă, a persoanelor vulnerabile, a celor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, a vârstnicilor, șomerilor și persoanelor cu dizabilități.

În cadrul proiectului s-a acordat o atenție deosebită echilibrului de gen, încurajând activ participarea fetelor și femeilor de etnie romă la activitățile de grădinărit, floricultură și procesare a legumelor și fructelor. Beneficiarii au fost implicați în mod activ în sesiunile de instruire în horticultură, beneficiind de semințe și material săditor. Aceștia au cultivat și recoltat, iar apoi au distribuit în comunitate semințe către alți beneficiari secundari.

Proiectul a urmărit, de asemenea, să promoveze schimbări sistemice, aducând progres economic și integrare socială în beneficiul comunității de romi, tinerilor și persoanelor vulnerabile. În comunitățile participante, impactul a fost semnificativ, reflectându-se prin creșterea stimei de sine în rândul tinerilor și depășirea prejudecăților legate de etnia romă de către adulți. Acest lucru a contribuit la reducerea decalajului social dintre populația de etnie romă și celelalte grupuri etnice.

Programul evenimentului:

  • 11:00 – 13:00 – Conferința de închidere a proiectului
  • 13:00 – 14:00 – Prânz la restaurantul hotelului Mercure Medias Binderbubi Hotel & Spa
  • 14:00 – 14:30 – Conferință de presă

Pentru participare doritorii sunt rugați să completeze formularul https://forms.gle/cdh45Tr4rFtSdJVQ7 până marți, 12 decembrie 2023, ora 12:00.

Obiectivul proiectului a coincis perfect cu misiunea fundației OPEN FIELDS, care se angajează în grija față de oameni și natură. Utilizând un model agricol inovator, axat pe activități precum cultivarea plantelor de grădină și plantarea pomilor fructiferi, fundația a reușit să stimuleze prosperitatea economică și relaționarea armonioasă în rândul comunităților implicate. În cadrul conferinței de închidere a proiectului vom prezenta și disemina ghidul de bune practici rezultat în urma activităților desfășurate în cadrul evenimentului, cu recomandări de intervenții și activități care au efect de multiplicare în comunitate.

 

Proiectul este derulat de Fundatia Open Fields în parteneriat cu Comuna Valea Viilor, Județul Sibiu prin programul Active Citizens Fund – Romania, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

“Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Mai multe informații despre proiect puteți găsi pe www.impreunaplantam.ro și pe pagina de Facebook  https://www.facebook.com/impreunaplantam.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *