Recepția lucrărilor la Școala Gimnazială Ighișu Nou (video)

Marți, 5 decembrie 2023, a fost realizată recepția finală a lucrărilor la obiectivul „Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou”, în prezența primarului municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman, a conducerii instituției de învățământ, a profesorilor, părinților și a reprezentanților firmei care au efectuat lucrările. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei peste 150 de elevi din mediul rural, iar obiectivul general îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor de educație în învățământul școlar, prin reabilitarea clădirii și asigurarea unor condiții optime pentru îmbunătățirea procesului educațional, creșterea egalității de șanse la educație și îmbunătățirea calității vieții comunității aflate în zona de influență a proiectului.

În mod concret, au fost reabilitate trei clădiri ale instituției de învățământ (corpul 1, corpul 2 și grupul sanitar), în suprafață totală de aproximativ 600 de metri pătrați. Dotările realizate au constat în principal în mobilier specific sălilor de clasă – mese individuale, scaune pentru elevi, cuiere, dulapuri, fișiere, mobilier bibliotecă și depozitare cărți. De asemenea, au fost modernizate și reabilitate instalațiile termice, sanitare, electrice, de securitate și evacuare, precum și branșamentele de gaze naturale, apă și canalizare menajeră. În cadrul lucrărilor, corpul 1 a fost dotat și cu o platformă pentru persoane cu dizabilități.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa prioritară 9: sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – dezvoltare locală sub  responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectiv specific 9.1 – reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *