Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”: DIGITAL GROWTH TOOLS SRL

Norberth – István Szekeres din municipiul Mediaș, județul Sibiu, este beneficiarul unui proiect destinat integrării tinerilor pe piața muncii.

Titlul proiectului: CERT – Competență, Experiență, Relevanță, Tenacitate
ID proiect: POCU/991/1/3/154897
Beneficiar: Asociația Uniunea Editorilor din România (UER)
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 – Axa prioritara Locuri de muncă pentru toţi

Numele beneficiarului:        DIGITAL GROWTH TOOLS SRL

Axa prioritara 1:                    Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”

Obiectivul tematic 8:            Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

Prioritatea de investitii 8.:   Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”

Obiectivul specific 1.1:         Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

Obiectivul specific 1.2:         Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

Numele proiectului de investiție: „DIGITAL GROWTH TOOLS”

Activitatea principala a societatii si codul CAEN al activitatii principale:

6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

Contract de finanțare nr.60/28.12.2022

Durata proiectului: 12 de luni;

Data de începere: ianuarie 2023; Data finalizare: decembrie 2023

Valoare totală proiect: 123700 lei

Valoarea nerambursabilă 123700 lei

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact: NORBERT – ISTVÁN SZEKERES, telefon: 0787454862, e-mail:  norbertszekeres@icloud.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *