ITM Sibiu a efectuat 24 de controale la benzinării din județul Sibiu

În perioada 15 – 22 iulie  2022, s-a desfășurat Campania națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730. Campania s-a desfășurat pe toată raza județului Sibiu și a vizat toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cod CAEN 4730.

Lipsă semnalizare guri rezervor, neactualizare document privind protecția împotriva exploziilor, nu se ține evidența completă a zonelor cu risc ridicat și specific, lipsă verificare ISCIR supapă de siguranta stație GPL, rastel metalic cu recipiente butelii neasigurat cu lacăt împotriva accesului neautorizat, lipsă fișe de instruire si aptitudine, nu este restricționat accesul la rezervoarele de carburant, lipsă autorizare ISCIR pentru operator GPL, autorizare interna RSTVI, lipsă notificare chimicale, controale medicale periodice  incomplete, gurile de alimentare cu combustibil nu sunt asigurate împotriva accesului persoanelor neautorizate, rastelul de depozitare a buteliilor cu gaz nu  este legat la centura de pământare, instruirea necorespunzatoare sunt cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

În domeniul relațiilor de muncă, cele mai frecvente deficiențe sunt: transmitere întârziată a contractului individual de muncă în REVISAL, lipsă negociere contract colectiv de muncă, neinformare a inspectoratului teritorial de muncă referitor la munca de noapte, lipsă stabilire sporuri în contractul individual de muncă, lipsă repartizare program lucru, contract individual de muncă cu timp partial, unde angajatorul nu acordă durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore urmată de o perioadă de repaus de 24 ore, angajatorul nu folosește modelul cadru al contractului individual de muncă modificat prin Ordinul nr. 585 din 2 iulie 2021, angajatorul nu păstrează o copie a contractului individual de muncă la punctul de lucru, angajatorul  nu face dovada evidenţei orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, angajatorul nu a modificat în registrul general de evidență a salariaților în format electronic numele salariatului,  angajatorul nu a nominalizat  prin regulamentul intern o sancţiune sau sancţiuni disciplinare aplicabile pentru salariaţii care au săvârşit fapte ce vizează demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare, angajatorul nu a dispus informarea salariaţilor în ceea ce priveşte drepturile pe care aceştia le au referitor la respectarea principiului egalităţii de şanse si de tratament in domeniul relaţiilor de muncă,   angajatorul nu a aplicat sancțiunile disciplinare stabilite prin normele mai sus menționate.

Pentru neconformitățile depistate în cadrul campaniei de control efectuate în perioada 15 – 22 iulie 2022, inspectorii de muncă au aplicat 45 de sancțiuni, din care 30 avertismente și 2  amenzi, în valoare totală de 9000 lei. Pentru remedierea neconformităților constatate în domeniul relațiilor de muncă, au fost dispuse 13 măsuri, iar în domeniul securității și sănătății în muncă, au fost dispuse 32 de măsuri, cu termene de îndeplinire precise. Măsurile dispuse de inspectorii de muncă au termene concrete de remediere a neconformităților constatate, iar aceștia vor monitoriza modul în care angajatorii îndeplinesc măsurile dispuse, la termenele scadente.

Rezultatele acţiunii vor constitui baza demersurilor viitoare ale instituţiei pentru protecţia lucrătorilor expuşi, contribuind la stabilirea măsurilor necesare pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de distribuţie a carburanţilor și creșterea gradului de conformare la obligațiile legale din domeniul relațiilor de muncă.

„ Ne propunem prin acțiunile noastre să conştientizăm angajatorii că este important să asigure condiţii de muncă sigure şi sănătoase pentru angajații de orice vârstă și că este mai profitabil să investeşti în siguranţa locului de muncă decât să suporţi pierderile cauzate de accidentele de muncă. Condițiile de muncă sigure și sănătoase pe toată durata vieții profesionale sunt benefice pentru lucrători, întreprinderi și societate în ansamblu.” – Alexandru Marius Stănilă, inspector șef.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *