Acte necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire

În perioada 18 octombrie – 16 noiembrie 2021, Direcția de Asistență Socială (D.A.S.) va prelua cererile pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire

Cererea tipizată, completată corect şi complet, va fi însoțită de următoarele acte:

– xero-copie factură de furnizare gaze naturale cât mai recentă

– xero-copie factură de energie electrică cât mai recentă

– xero-copii după buletinele de identitate ale membrilor familiei (cu adresa corectă), după certificate de naştere, după caz – se vor prezenta obligatoriu buletinele de identitate pentru toţi membrii familiei şi în original

– xero-copie după  certificatul de căsătorie

– acte de venit din luna septembrie 2021: adeverinţe de salariu, (fluturaş salariu semnat şi ştampilat) cu venitul net (inclusiv tichete de masă), cupoane de şomaj, cupoane pensie, cupoane indemnizaţie persoană cu handicap, etc.

– pentru persoanele care nu realizează nici un venit, va fi depusă o declaraţie pe propria răspundere

– hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau de încuvinţare a adopţiei, potrivit legii

– hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii

– dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a tutelei/curatelei, potrivit legii

– alte acte doveditoare, după caz: xero-copii după sentinţă divorţ şi stabilire pensii de întreţinere, certificate de handicap, certificat de deces, etc.

– pentru persoanele care nu sunt proprietare: xero-copii după contractele de închiriere, comodat sauconcesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de abitaţie/uzufruct, împuternicire de la proprietarul locuinţei, adeverinţă de la Asociaţia de proprietari, după caz

– xero-copie după cartea de identitate a autoturismului/motocicletei/talonul de înmatriculare, pentru persoanele care deţin autoturism/motocicletă.

– adeverinţă eliberată de Serviciul Fiscal Local Mediaş (Primărie) din care rezultă dacă familia sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexa 4 – Norme metodologice (conf. H.G. 50/2011)

 

Cererile, însoțite de documentele aferente, pot fi depuse la două puncte de preluare, respectiv la sediul Direcției de Asistență Socială de la fosta Aviație, și în incinta Primăriei Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, cu respectarea tuturor normelor de distanțare și a purtării măștii de protecție. De asemenea, documentația poate fi transmisă și online, la email das_medias@yahoo.com, sau prin intermediul serviciului poștal, la adresa Direcției de Asistență Socială Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11.

Formularele necesare pentru completarea dosarului pot fi descărcate de pe site-urile www.primariamedias.ro și dasmedias.wordpress.com, sau obținute de la sediile amintite. Programul de preluare a dosarelor este de luni până joi, între orele 8:00 – 12:00 și 12:30 – 15:00, iar vineri între orele 8:00 – 12:00.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *