În curs de apariţie: Istoria poştală a Mediaşului

Ing. Liviu Pintican Juga

Colecţionarul medieşean ing. Liviu Pintican Juga pregăteşte o carte referitoare la istoria postala a Mediaşului. Cartea este bilingvă în română şi germană şi apare cu sprijinul celor de la FDGR.

Lucrarea „Unele consideraţii privind istoria poștală a Mediaşului” este un studiu în care sunt prezentate informații legate de activitatea poștală din Mediaş în decursul timpului. Perioada studiată este cuprinsă între anii 1769 când în Mediaș a fost înființat primul oficiu poştal și anul 1918, când activitatea poștală, în urma Marii Uniri a trecut sub autoritatea română. La elaborarea studiului, pentru perioada studiată, au fost consultate atât informații din lucrări privind istoria Mediașului, cât și documente și studii referitoare reglementări specifice activităților poştale din Transilvania în general și pentru Mediaş în special. Studiul este structurat pe mai multe capitole, care se referă la: Succinte consemnări istorice, Începuturile poștei la Mediaș, Taxarea trimiterilor poștale în perioada prefilatelică, Ștampile poștale prefilatelice utilizate la poşta din Mediaş, Mărcile poștale austriece puse în circulație în perioada 1850-1867, utilizate în Transilvania, Ştampile poștale utilizate la poșta din Mediaș în perioada 1850-1867, Poșta din Mediaș, taxele poștale și mărcile poștale utilizate în perioada 1867-1918, Concluzii. Lucrarea este ilustrată cu un număr de 35 de imagini care reproduc stampile, mărci și piese originale ale unor trimiteri poștale plecate din Mediaș în perioada studiată. Lucrarea este completată de o bibliografie cuprinzând titlurile lucrărilor consultate, precum și cu o listă a surselor imaginilor reproduse în text.

Studiul se dorește a prezenta în primul rând un crâmpei din istoria Mediașului, dar și un important capitol din istoria filatelică a Transilvaniei.

Liviu Pintican Juga a mai lansat încă două cărţi. Este vorba de „Mediaşul şi personalităţi medieşene oglindite în filatelia locală şi naţională“, realizat în colaborare cu Romeo Stoia şi “Hermann Oberth in filatelie”, care cuprinde o serie de articole publicate in perioada 2013 – 2020.

Mai multe detalii despre aceste volume o să aflăm deseară de la ora 18:00, în cadrul Interviurilor Medias News Blog.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *