I.T.M. Sibiu verifică domeniul construcţiilor

În perioada februarie – decembrie 2021 I.T.M. Sibiu va desfăşura acţiuni de control în cadrul campaniei naţionale de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor.

Campania va urmări în special modul de respectare a cerinţelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii și sănătatea lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în şantierele temporare sau mobile.

Campania are ca obiective creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor cu privire la obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, în special în prevenirea riscului de cădere de la înălţime, încurajarea unei abordări participative, prin implicarea principalilor actori din domeniul construcţiilor în acțiunea de diminuare a consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică precum şi îndrumarea angajatorilor pentru crearea de condiții care să stimuleze lucrătorii, reprezentanții acestora sau sindicatele din domeniul construcţiilor, în vederea participării cât mai active la procesul de implementare a legislaţiei specifice domeniului construcţii, pentru creşterea nivelului de securitate în procesul muncii.

Pentru a reduce riscul de accidentare, angajatorii au obligaţia de a asigura pe şantierele temporare sau mobile echipamente de muncă corespunzătoare iar lucrătorilor le revine obligaţia de a folosi în mod corect atât aceste echipamente cât şi echipamentul individual de protecţie (centuri de siguranţă sau alte mijloace de ancorare, căşti, bocanci).

În contextul perioadei actuale, angajatorii au obligația de a lua toate măsurile pentru prevenirea apariției şi răspândirii COVID – 19 la locurile de muncă, asigurând o instruire şi o informare corespunzătoare a lucrătorilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *