Inspectorii de muncă sancţionează angajatorii ce nu iau măsuri împotriva COVID-19

Acţiunile de control ale I.T.M. Sibiu desfăşurate în perioada 11-17 iulie 2020 s-au concentrat pe verificarea respectării de către angajatori a prevederilor legale privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, executarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă şi aplicarea măsurilor de reducere a riscurilor de contaminare cu COVID-19.

În cadrul celor 52 de controale efectuate în domeniul relaţiilor de muncă, au fost aplicate pentru neconformităţile constatate un număr de 30 de sancţiuni contravenţionale, din care 10 amenzi cu o valoare totală de 179.500 lei. Totodată, au fost sancţionaţi 4 angajatori ca urmare a utilizării muncii fără forme legale pentru un număr de 9 persoane. Cele mai frecvente deficienţe sancţionate au fost: neîncheierea sau neînmânarea contractului individual de muncă, prestarea activităţii în afara programului stabilit în contractul individual de muncă cu timp parţial, neacordarea repausului săptămânal, neplata drepturilor salariale.
Un număr de 50 de controale ce au vizat respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă au evidenţiat o serie de neconformităţi legate de: lipsa măsurilor de protecţie împotriva riscului de cădere de la înălţime, nepurtarea echipamentului individuale de protecţie, lipsa controlului medical periodic şi neautorizarea activităţilor desfăşurate. Pentru aceste deficienţe au fost aplicate un număr de 105 sancţiuni contravenţionale, din care 13 amenzi în valoare totală de 20.000 lei şi au fost oprite din funcţiune 2 locuri de muncă.

În timpul efectuării controalelor, inspectorii de muncă au atras atenţia angajatorilor că aplicarea riguroasă a măsurilor privind reducerea riscului de contaminare cu COVID-19 nu este o opţiune, ci o obligaţie legală. Pentru unele încălcări, sub acest aspect al prevederilor legale, constând în lipsa evaluării riscurilor pentru COVID-19, lipsa triajului epidemiologic, lipsa deciziei pentru persoana care măsoară temperatura, au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale, din care 10 amenzi cu valoare totală de 10.000 lei.
Unităţile ce au fost vizitate în timpul controalelor au fost din: construcţii, alimentaţie publică, benzinării, săli de fitness, terase de restaurant, comerţ, prelucrare mase plastice, prelucrare lemn şi producţie de echipamente electrice. Dintre aceste controale, 13 au fost efectuate sâmbăta şi duminica, iar 13 au fost controale pe timp de noapte.
Sesizările ce au fost înregistrate la I.T.M. Sibiu şi au reclamat nerespectarea unor prevederi ale Legii 156 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate au constituit obiectul unor acţiuni de verificare cu celeritate a faptelor semnalate (percepere ilegală de taxă de mediere) şi de luare a măsurilor necesare, în conformitate cu prevederile legale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *